Kondolencje

„Nie pytam Cię, Boże, dlaczego Go zabrałeś,
lecz dziękuję za to, że nam Go dałeś.”
 
Kol. Justynie Kurasiewicz
 
Przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
w Bielsku-Białej
 
z powodu śmierci ukochanego Brata,
składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu
dla całej Rodziny oraz Bliskich.
 
Koleżanki i koledzy z Solidarności Oświaty
 
 

Zebranie przewodniczących kół w roku szkolnym 2020/2021

Zebrania przewodniczących kół w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się w drugie środy miesiąca o godzinie 14.30. Obecnie zebrania zawieszone w związku z pandemią.