Historia

Historia naszego Związku rozpoczęła się w 1980 r., w którym to roku robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów, o wolność. W tych ciężkich czasach wyrażenie sprzeciwu, upominanie się o swoje prawa groziło represjami i było aktem prawdziwego heroizmu. „Solidarność” połączyła tysiące niezłomnych, dzielnych ludzi, którzy nie bali upomnieć się nie tylko o swoje prawa, ale także o wspólne, tak nam drogie wartości - o wolność i niepodległość.

 

Obecnie NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które służą pracownikom w relacjach z pracodawcą.

 

Jesteś pracownikiem i chcesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz? Dołącz do nas !