Organizacja

Struktura Zarządu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku- Białej

 • Jadwiga Utecht- Nolbrzak - Przewodnicząca
 • Justyna Kurasiewicz - Wiceprzewodnicząca
 • Błażej Dobrogoszcz - Wiceprzewodniczący, Skarbnik
 • Lucyna Raj - Wiceprzewodnicząca
 • Jerzy Lach
 • Jolanta Wiśnicka- Wacławik
 • Joanna Spratek
 • Maria Szczepańska
 • Katarzyna Dunikowska- Błotko
 • Anna Wrona- Żbel

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Iwona Anioła - Przewodnicząca
 • Urszula Pudełko
 • Urszula Kubieniec
 • Beata Ptak- Kubica
 • Piotr Okraszewski
   

Skład Rady Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie

 • Jadwiga Utecht- Nolbrzak – Przewodnicząca ( OM Bielsko- Biała)
 • Justyna Kurasiewicz- zastępca przewodniczącej ( OM Bielsko- Biała)
 • Grażyna Gąćkowska- zastępca przewodniczącej ( OM Bielsko- Biała)
 • Agata Wandzel ( OM Żywiec)
 • Mariusz Porębski ( OM Skoczów)
 • Tomasz Stasiak ( OM Wilamowice)
 • Patrycja Grzybek ( OM Cieszyn)
 • Komisja Rewizyjna:
 • Maria Szczepańska –przewodnicząca
 • Alicja Wójcik
 • Izabela Dunikowska

 

Organizacje wchodzące w skład Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie:

 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku- Białej - Przewodnicząca: Jadwiga Utecht- Nolbrzak
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu - Przewodnicząca: Agata Wandzel
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Wilamowicach - Przewodniczący: Tomasz Stasiak
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Skoczowie - Przewodnicząca: Mariusz Porębski
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Cieszynie - Przewodnicząca: Patrycja Grzybek