Kim jesteśmy ?

„Solidarność” to największy w Polsce związek  zawodowy. Od lat naszym wspólnym celem jest walka o najważniejsze wartości, takie jak równość, wolność, sprawiedliwy podział dóbr, prawo do dążenia do szczęścia, prawo do godziwego zarobku i dobrych warunków pracy.

 

Mówimy głosem pracowników. Zorganizowani pracownicy mogą wspólnie wynegocjować korzystniejsze warunki zatrudnienia - wyższe płace, lepsze warunki socjalne, godziwe traktowanie. W jedności siła. Razem łatwiej dochodzić swoich praw, a tam gdzie funkcjonują związki zawodowe:

  • rzadziej naruszane są prawa pracowników,
  • wynagrodzenie wypłacane są regularnie,
  • prawa socjalne pracowników są realizowane.

Relacja pracownik - pracodawca jest asymetryczna. Pracodawca ma uprzywilejowaną pozycję i często jej nadużywa. Tylko związki zawodowe i organizowanie się, wspólne działanie mogą stanowić przeciwwagę dla tej niekorzystnej, z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i całego społeczeństwa, sytuacji. Dlatego organizujemy się na rzecz lepszych warunków pracy i płac, ale także dlatego, by zadość stało się sprawiedliwości społecznej - wartości, która jest jednym z filarów konstytuujących ład społeczny.